VABALOG

Search Results for "valuutapoe "

Endise “Turisti” valuutapoe omaniku kaitseks ametnike omavoli eest

Eelmisel nädalal sattusin lugema artiklit Ärimees kaebas ministeeriumi muinsuskaitsevaidluse pärast kohtusse, kust mitte just eriti üllatavalt selgus, et endise “Turisti” valuutapoe, mis asub Tartu maantee ääres, kultuurimälestiseks kuulutamisega ei ole nõus hoone omanik, kes on asja kohtusse andnud. Ma jään huviga ootama kohtuprotsessi tulemusi, mis loodetavasti kinnitavad, et hoone omanikule peab jääma õigus enda omandiga teha, mida […]

Priidu Pärna uitmõtted era- ja avaliku huvi kaalumisest

Priidu Pärna arvab Päevalehes sundvõõrandamisest EKA uue hoonega seoses, kuid mulle tundub, et natuke liiga kitsalt – üht-teist olulist jätab mainimata ja nii mõndagi esitab kahetsusväärselt kallutatult tegelikke põhjuseid või olulisi üksikasju arvestamata. Igal inimesel on õigus enda arvamusele, kuid vahel vajab see arvamus kõrvale natuke teistsugust ja ehk mõnevõrra erapooletumat perspektiiv. Ikka ja jälle […]

Best of Vabalog

7 aastat ja enam kui tuhat postitust hiljem on selge, et mitte kõik kirjutatu ei vääri aastaid hiljem esile tõstmist. Põhjus ei ole isegi mitte niivõrd selles, et mul oleks enda kirjutatut põhjust eriti häbeneda (kõik on jätkuvalt avalikult saadaval) vaid sellepärast, et arvestatav osa postitustest viitab artiklitele, esseedele, arvamustele, fotodele ja videotele, mis ei […]

Intensiivsem linnastumine Eesti regionaalpoliitika alustalaks

Nii nädal tagasi ilmus Postimehes arvamuslugu “Kolm teadlast: millist riiki me tahame”, mis tundus väärivat mõningat arutlemist just enda ebamäärasuse ja mõnevõrra eksitavate väidete tõttu Arvamusloo autorid võivad küll kirjutise alguses väita, et “regionaalpoliitika ei eelda, et liikumine maalt linna on paha”, kuid vaid mõned lõigud hiljem peetakse vajalikuks tuua Põhjamaid välja kui maailmaliidreid regionaalpoliitika […]

Kohtu otsus seoses Tartu maantee 17 kinnistuga

Juuli lõpus kirjutasin pikemalt endise "Turisti" valuutapoe hoone kuulutamisest kultuurimälestiseks, mis tundus juba esmapilgul kohatu ja tõsises vastuolus õigusriigi põhimõtetega. Lähemal uurimisel selgus, et olukord on märksa murettekitavam kõigi nende jaoks, kes on soetanud kinnisvara ja soovivad seda edasi arendada. Mikk Salu vahendab Postimehes halduskohtu otsust: Eelmisel nädalal tühistas Tallinna halduskohus endise kultuuriministri Laine Jänese […]

Sissejuhatuseks: Tartu maantee 17 kultuurimälestiseks tunnistamisest

Kui kirjutasin aprilli lõpus postituse Endise “Turisti” valuutapoe omaniku kaitseks ametnike omavoli eest, siis tekkis mul sügavam huvi teema vastu. Ligi kuu aega väldanud kirjavahetuse ja teabenõuete tulemusena õnnestus endise valuutapoe hoone kultuurimälestiseks tunnistamise tagatausta piisavalt selgitada, et seda ka teistega jagada. Ma ei ole sellest kunagi saladust teinud, et ettevõtjate huvid väärivad kaitsmist ning […]

IV – “Avaliku huvi” meelevaldsest tõlgendamisest

Tartu mnt 17 kinnistul asuva ehitise kultuurimälestiseks tunnistamisega on paljuski möödapääsmatult kerkinud küsimus, kui vanu ehitisi üldse kultuurimälestisteks võib tunnistada? Kui paarkümmend aastat vana ehitist on võimalik omaniku vastuseisule vaatamata ja ilma igasuguse kompensatsioonita kultuurimälestiseks tunnistada, siis miks mitte ka kümne või viie aastast ehitist? On keeruline pidada muuks kui lihtsameelsete eksitamiseks väiteid nagu oleks […]

III – Läbimõtlemata otsuste kaudsed tagajärjed

Olen üks nendest inimestest, kellel õnnestus koolipoisina Tartu maantee 17 asuvat “Turisti” nimelist valuutapoodi külastada. Mäletan, kuidas nägi välja valuutapood seest nagu ka seal valitsevat atmosfääri ja rikkalikust, mida ülejäänud kaubandusvõrgust polnud isegi mitte lootust leida. Valuutapoeks tegi hoone aga mitte niivõrd arhitektuuriline lahendus kui hoopis ligipääsu piirang koos salapäraselt rikkaliku “valuutamaailmaga”, mis enda valikuterohke […]

II – Kultuurimälestiseks teisel katsel ehk protsessist

Tartu mnt 17 kinnistul asuva endise “Turisti” nimelise valuutapoe hoone kultuurimälestiseks tunnistamisega kaasnes paljuski oodatult kultuurimälestiseks tunnistamise otsuse vaidlustamine kinnistu omaniku poolt halduskohtus. Olen juba varasemalt väljendanud seisukohta, et Tartu mnt 17 asuva kinnistu kultuurimälestiseks tunnistamine ei ole õigustatud ja loodetavasti jõuab sarnasele järeldusele ka halduskohus. Käesolev postituse eesmärk on vaadelda Tartu mnt 17 kinnistul asuva hoone […]

I – Kultuurimälestiseks tunnistamise kronoloogia

1997. aastal omandas OÜ Viis Veeringut enampakkumisel 13,5 miljoni krooni eest Tartu mnt 17 kinnistu , millel asub endine “Turisti” nimeline valuutapoe hoone. Seejuures ei olnud enampakkumise tingimustes sätestatud ehitise uuele omanikule kohustusliku välisilme säilitamist lähtudes hoone muinsuskaitselisest väärtusest. Hoone eelmiseks omanikuks oli pankrotistunud Sotsiaalpank. Omandamise järgselt alustati Tartu mnt 17 hoone renoveerimistöödega, mille käigus hoone […]