VABALOG

Archive for juuli, 2006

Informatsiooni visualiseerimisest, muutuste jälgimisest ajas

Informatsiooni esitamine huvitavalt ja köitvalt on üks suuremaid väljakutseid mitmetes valdkondades, kuid enamasti ei jõuta kaugemale üksluisetest tabelitest ja staatilistest graafikutest. Muutuste tõlgendamine ajas jääb sageli inimese enda mõttetöö ülesandeks, mis põhjustab aga vähemalt esialgsete andmete jälgimisel olukorra, kus nii positiivsed kui negatiivsed muutused jäävad sageli märkamata ja keskendutakse staatilisele võrdlusele ehk ühele kindlale perioodile […]