VABALOG

Archive for jaanuar, 2011

Ettevõtte tulumaksu debatist väikeettevõtja pilguga

Viimased nädalad on helded olnud neile, kellele pakub jätkuvalt huvi ettevõtte tulumaks Eestis ja koos teema ümber puhkenud debattiga. Võtsin vaevaks lisaks uuringu lõppraporti 150 leheküljele lugeda ka artikleid, mis uurimust kriitilisemalt käsitlesid või artikleid, millele kriitikud pidasid vajalikuks toetuda: Ettevõtete jaotamata kasumi mittemaksustamise mõju investeeringutele ja majandusarengule (lõppraport koos lisadega) Välisfirmad viivad Eestist maksuvabalt […]

Pokumaa pokulised väljapressimisskeemid

Viimastel päevadel on kõigil huvilistel avanenud võimalus Pokumaa hale-kurb-naljakat saagat jälgida. Postimehes ilmus tõenäoliselt kõige ülevaatlikum artikkel, kust selgub muu hulgas, kuidas erinevad ministrid Pokumaad nagu kuuma kartulit üks-teise vastutusalasse veeretavad ja kuidas miljoneid kroone neelanud investeering on vaikselt, kuid kindlalt kujunemas omamoodi väljapressimisprojektiks. EAS’i toetatud projektide andmebaasist selgub, et EAS’i rahastamispanus Pokumuaasse on olnud […]

Wikipedia eklektiline sügavus XXII

Right to light is a form of easement in English law that gives a long-standing owner of a building with windows a right to maintain the level of illumination. It is based on the Ancient Lights law. In effect, the owner of a building with windows that have received natural daylight for 20 years or […]

Õiguskantsler võtab sõna kiirlaenude intressimäärade kaitseks

Aeg-ajalt juhtub ka Eesti, et mõni inimene hakkab ettevõtlusalaste regulatsioonide osas kaasa mõtlema ja jõuab järeldusteni, mis oleks pidanud juba seadusloome käigus kõigile osalistele selged olema. Ma jään huviga ootama, milline vastus tuleb justiitsministrilt, kes oleks pidanud enda ametnike reguleerimismaaniat (ja eriti Riigikogu õiguskomisjonis tehtud tehtud meelevaldseid muudatusi – vaata ka postituse kommentaare) ohjeldama enne kiirlaenude intressimäärade […]

Väikeettevõtjaks olemise tänamatult vaiksest piinast

Tunnen vajadust viidata esmaspäeval Päevalehes ilmunud Tiina Toometi arvamusloole Ei taha olla ettevõtja, mille autor peatub kohustuslikel koolitustel, mille otstarbekuses on põhjust sügavalt kahelda ja osade ametnike suhtumises, mis erasektoris oleks välistatud: Kõiki määrusi ja nõudmisi ei ole teadagi võimalik täita ja mõnda ka ei taha täita – nii jaburad on need. Hindu tõsta ei […]

Huvitavat lugemist nädala alguseks

Outlawed, Cellphones Are Thriving in Prisons – selgub, et nutitelefonide ja nendega kaasnevate võimaluste vastu tunnevad järjest suuremat huvi ka vangid, kellest osad on suutelised kriminaalset tegevust jätkama kõnede, sõnumite, kirjade ja isegi sotsiaalsete võrgustike kaudu. Hiljuti koordineerisid mitme erineva vangla vangid protestiaktsioone läbi lühisõnumite, e-maili listide, Twitteri ja Facebooki. Kuid nutitelefonide kasutamine võimaldab parema […]

Tööstustoodangu tasemest ja töötusest meil võrreldes teistega

Paul Krugman kirjutab New York Times’i pikemas artiklis rahaliidu probleemidest Euroopas. Päris hästi kirjutab ja pakub Euroopa jaoks välja ka neli stsenaariumi, millest esimese näitena toob välja Eesti, Läti ja Leedu: The Baltic nations have, to some extent, succeeded in reassuring markets, which now consider them less risky than Ireland, let alone Greece. Meanwhile, wages […]

Küberajateenistus – sügavalt läbimõtlemata illusioon

Hiljuti võis Der Spiegelis lugeda, et Saksamaa loobub ametlikult ajateenistusest 2011. aasta 1. juulil ja praegu võeti teenistusse viimane seltskond noormehi, kes eelistasid asendusteenistusele sõjalist väljaõpet. Artiklis tuuakse välja mõnede suuremate Saksamaa ajalehtede seisukohad, mis ei näi vana korda üleliia taga igatsevat. Argumendid sundteenistuse lõpetamiseks Saksamaal ei ole samuti sugugi originaalsed: For decades conscription was […]

Muutuvad ajad, muutuvad kangelased

Huvitav on vaadata, kuidas ajakirjanduses teatud lugusid jutustatakse ja need aja jooksul muutuvad. Üks taolisi lugusid on sellest, kuidas arvutitööstus sai enda ettevõtliku algus garaazist, kus kaks meest vaikselt IT revolutsiooni korraldasid.  Viimase paarikümne aasta jooksul toodi konkreetsete ja inspireerivate näidetena välja üldjuhul Bill Hewlett’i ja Dave Packard’i, kes on teadupärast HP asutajad, kuid ajad […]