VABALOG

Archive for aprill, 2012

Huvitavaid artikleid volbriööks ja kevadpühaks

Six Rules for Dining Out – Tyler Cowen’ilt ilmus hiljuti raamat An Economist Gets Lunch, mis on saanud hulgaliselt kiitvaid arvustusi ja seda täiesti põhjendatult. Atlantic’u artiklis annab Cowen kuus soovitust (kogutud raamatust), kuidas enda väljas söömise kogemuse hinna-kvaliteedi suhtest maksimum välja pigistada. Soovituste hulka kuuluvad muu hulgas miks ilusate naervate naistega restorane on põhjust vältida […]

Suvine piirkiiruse tõstmata jätmine kui preventatiivne paternalism

Neljapäeval otsustas üpris kirju seltskond nimega liikluskomisjon, et sellel suvel kaherajalistel teedel piirkiirust ei tõsteta: Liikluskomisjon otsustas toetada Maanteeameti ettepanekut liiklusohutuse tagamiseks mitte tõsta kaharajalistel teedel suveperioodiks kiirust 100 km/h. Selliseid teelõike oli eelmisel aastal 652 km, mis moodustab neli protsenti riigimaanteede kogupikkusest. Kiirus on probleemiks, kuna ligikaudu 2/3 rasketest liiklusõnnetustes on seotud kiirusega ning […]

Maanteeameti asemel RKAS või hoopis IRL vs Reform?

Kui kaks erakonda tunnevad ennast valitsuses piisavalt mugavalt, siis ei takista miski julgemaid (jultunumaid?) poliitikuid erinevaid ametkondi või organisatsioone endale ustavate inimestega täitmast. Ainult, et tahet jagub alati rohkem kui on reaalselt midagi jagada, mis viib vältimatult olukorrani, kus hakatakse otsima võimalusi juba “sõbralike” organisatsioonide võimu ja tegevusvaldkondi laiendada tagajärgedele eriti mõtlemata. Enamus inimesi nagunii […]

Sotsiaaldemokraatide maksusüsteemi muudatuste (laiendatud) õigustamisest

Aeg-ajalt satun lugema artikleid, mis tuletavad erksalt meelde, miks ma otsustasin magistrikraadi omandada Rootsis mitte Eestis. TTÜ avaliku halduse instituudi direktor pakkus enda arvamusloos Sotside ettepanekud on maksusüsteemi korrigeerivad, mitte reformivad põhjust taas kord mõtiskleda selle üle, kust tuleb see enesekindlus ignoreerida majanduskeskkonna dünaamilisust ja ettevõtjate valmisolekut enda tegevust vastavalt maksukoormusele ümber korraldada? Kas tegu […]

Hiina võimuladviku manööverdused ja intriigid

Paljuski märkamatult on viimaste kuude jooksul Hiina võimuladvikus aset leidnud sündmused, millel võivad olla kaugele ulatuvad tagajärjed. Daniel Drezner on koondanud ühte postitusse hulgaliselt pikemat ja lühemat lugemist Bo Xilai tõusust Hiina võimuladviku tippu ja langusest koduaresti ning mida see kõik tähendab enne peatselt toimuvat 18. parteikongressi, kus hiinlastel seisab ees suurem juhtkonnavahetus. Bo Xilai oli […]

Ettevõtlustoetustest: kajastused ja arvamused

Viimaste kuude jooksul on ilmunud hulgaliselt artikleid, mis seotud EAS’i rahajagamisega ja kuna ettevõtlustoetuste teema mind jätkuvalt köidab, siis koondan erinevad viited ühte postitusse koos kommentaariga, et tulevikus oleks lihtsam konkreetsematele näidetele toetuda. Ettevõtlustoetused ei ole pseudoprobleem vaid järjest olulisemalt konkurentsi ja ettevõtjate mõttelaadi moonutav avaliku sektori poolne sekkumine ettevõtlusse tagajärgedega, mida on sarnaselt iga […]

Akadeemilisemalt ettevõtlusest, reguleerimisest, Famast ja Tullockist

Pikemad ajakirjanduslikud artiklid pakuvad ilmselt huvi oluliselt laiemale seltskonnale kui kitsamad ja akadeemilisemad käsitlused. Viimastel nädalatel olen aga sattunud lugema just kitsamaid käsitlus ettevõtlusest, reguleerimisest ja kahe mehe pikast ja viljakast akadeemilisest karjäärist, mis siiski on piisavalt huvitavad, et üksikute teiste huvilistega jagada. A Kirznerian Economic History of the Modern World (Deirdre McCloskey) – McCloskey on pikem […]

Erakoolide rahastamisest võrdsetele alustel munitsipaalkoolidega

Vaatamata sellele, et Tallinna linna poolt tuleb ühelt poolt algatusi uute erakoolide loomiseks, siis teiselt poolt joonistub välja üleolevalt ülbe suhtumine juba tegutsevatesse erakoolidesse. Triinu Laane kirjutab Delfis:  2010. aasta septembris võeti vastu seadusemuudatus, mille kohaselt osaleb kohaliku omavalitsuse üksus eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub selle […]

Wikipedia eklektiline sügavus XXIX

False vacuum is a metastable sector of space that appears to be a perturbative vacuum, but is unstable due to instanton effects that may tunnel to a lower energy state. This tunneling can be caused by quantum fluctuations or the creation of high-energy particles. Simply put, the false vacuum is a local minimum, but not […]

Leon Glikman politseiriigilikest tendentsidest Eestis

Leon Glikmanilt ilmus Postimehes arvamuslugu, mida on põhjust kohe päris mitu korda lugeda kõigil, kes leiavad, et nende väärikust ja privaatsust tuleb austada ka riiklikel institutsioonidel ja ilma mõjuvate põhjusteta, mida pärast iseenesest mõistetavalt ka jälitatavale tutvustatakse, pole nende põhiõiguste rikkumine põhjendatud. Arvamusloo kommentaaridest jääb paaris kohas kõlama nagu oleks Glikmani kirjutise näol tegu eneseõigustusega […]