VABALOG

Intresside ja dividendide maksustamisest

Steven Landsburg (1, 2, 3) ja Scott Sumner on mõlemad viimaste nädalate jooksul kirjutanud maksudest. Kui täpsem olla, siis intresside ja dividendide maksustamise argumentidest, mis rajanevad väitel, et sissetulekut tuleb maksustada samaväärselt sõltumata sellest, kas tegu on palga, intressi või dividendidega.

Nii Landsburg kui Sumner toovad põhjalikes postitustes välja, miks intresside ja dividendide maksustamine on sisuliselt topeltmaksustamine, mis soodustab tarbimist ning seda säästmise ja investeerimise arvelt. Mõlema mehe postituste iva seisneb selles, et isegi samaväärse palga juures maksustatakse kõrgemalt neid, kes otsustavad säästa või investeerida – sisuliselt maksustades säästjaid ja investeerijaid kõrgemalt teistsuguste valikute või eelistuste eest.

Mõlemad majandusteadlased toovad ka lihtsad arvutuslikud näiteid, mis peaks võimaldama selgemalt mõista nende loogikat ja arutluskäiku. Mõlema postitusest jääb aga selgelt kõlama, et säästmisega teenitav intress ja investeerimisega kaasnevate dividendide maksustamine ei ole õigustatud, sest investeerimis/säästmisotsused tehti pärast palga maksude maha arvamist, mis tähendab vastavalt väiksemaid intresse või dividende, sest investeeritavad või säästetavad summad olid maksude võrra väiksemad.

Sumner peatub enda postituses mõnevõrra ka semantikal selgitades, et paljude inimeste kalduvus sissetulekut (income) palgaga (wage) võrdsustada on ekslik. Sumner juhib tähelepanu ka tõsiasjale, et rääkida sissetulekut ebavõrdsusest (enamasti läbi Gini koefitsendi) on paljuski mõttetu.

Eestis oleks samuti mõtet mõnedele semantilistele nüanssidele rohkem tähelepanu pöörata. TULUmaks iseenesest on problemaatiline, sest paljudele meeldib rääkida intressi- või dividendiTULUST samas kui nii Sumner kui Landsburg toovad välja, et see ei ole päris nii lihtne.

Mind isiklikult häirib kõige rohkem eesti keeles “majanduslik ebavõrdsus”. Mida see üldse tähendab ja veel parem, kuidas seda on võimalik üldse mõõta? Ma saan aru, millest käib jutt kui tegu on sissetulekute ebavõrdsusega (Sumner “sissetulekute” kohta: “Income is meaningless gobbledygook”), kuid majanduslik ebavõrdsus on mingi väärastunud tõlge, mis ainult külvab segadust.

Igal juhul väärivad mõlema mehe postitused lugemist, kuid ainult Sumner peab vajalikuks peatuda tema arvates ideaalsel maksusüsteemil, millega võiks isegi nõustuda. Aga nagu taoliste küsimuste puhul ikka taandub väga palju detailidele, mis otsustavad ühe või teise variandi lõpliku tõsiselt võetavuse.


Categorised as: ...


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga