VABALOG

Ettevõtlusinkubaatorite rollist ettevõtluspoliitikas

Esmaspäeval võis Päevalehe keskelt leida kaks suurt artiklit, mis veebiversioonis on üheks moondunud pealkirja all Mida ette võtta, et Eestis saaks maailmatasemel kõrgharidust? Mind huvitas tegelikult teine pool, mis algab pealkirjaga Kui ettevõtjaid juurde ei tule, Eesti inimesed rikkaks ei saa, kus erinevate erakondade esindajad saavad sõna ettevõtluspoliitika teemal.

Kaja Kallas Reformierakonnast pakkus olukorra parandamiseks välja kolm ettepanekut, mis kõik jätsid mulle igati sümpaatse mulje:

Esiteks peaks juba varase koolihariduse korraldama nii, et ettevõtluse alused saaksid kõigile selgeks. „Sisendada mõtet, et töökoht ei ole midagi, mille keegi teine korraldab, ja töö ei ole ainult see, mis keegi teine ette annab.” Teiseks lõpetada seaduste pidev muutmine ja teha need inimestele arusaadavaks. „Kui seadusi kirjutada inimestele, mitte juristidele, siis vähendaks see oluliselt vajadust teha väljaminekuid juriidilise abi peale.”

Kolmandaks ütles Kallas väga avameelselt: bürokraatia peab lõpetama ettevõtjate kiusamise. „On vale suurendada haldusaparaati selleks, et ettevõtjaid kiusata. Riik peaks ettevõtjale olema partner, mitte kubjas,” märkis ta.

Koos mõnede varasemate kirjutistega on minus süvenenud huvi selle uue Riigikokku pürgija vastu. Alles eelmise aasta novembris ilmus temalt ka artikkel, millele olen otsinud head põhjust viidata Kas vaba konkurents meditsiinis võiks toimida?

Kuid ma ei soovi pikemalt peatuda Kaja Kallase sõnavõttudel vaid hoopis sotsiaaldemokraatide eest kõneleva Kalvi Kõva öeldul:

Kalvi Kõva, kes esindab majanduskomisjonis juba praegu sotsiaaldemokraate, käis kõige radikaalsema idee välja füüsilistest isikutest ettevõtjate ehk FIE-de kohta. „Just maapiirkondades on neid väga palju. Meil on mõte viia nad üle tegevusloa maksule. See oleks nende jaoks päris suur võit,” sedastas Kõva. Väikeettevõtete edendamise asjus toetus ta oma kogemusele Võrumaalt. „Nende konkurentsivõime tugevdamiseks pakuks veel kõik-võimalikke klastreid ja inkubatsioonikeskuseid. Võrumaal olen ise toetanud puiduklastrit ja inkubatsioonikeskust. Olles väike kartulikasvataja, sa suurele turule ei lähe ja jäädki sedasi teist-kolmandat hanget tegema.”

Kõva sõnul peaks riik sellisteks tegevusteks rohkem raha andma „Seda peab riik tänasest jõulisemalt aitama. EAS küll teatud toetusmeetmeid annab, aga käimatõukajaks peab olema kohalik omavalitsus või nende liit. Selle peale peaks tulema rohkem riigi tuge, sest praegu omavalitsused lihtsalt ei saa seda raha kokku,” tõdes ta. Nende meetmete abil oleks võimalik suurendada ka ettevõtlusega tegelevate inimeste osakaalu, oli Kõva kindel.

Jätame esialgu kõrvale ettevõtlustoetuste küsimuse, millel olen peatunud piisavalt juba varem, ja ka FIE’de küsimuse, mille osas seisukoha kujundamiseks oleks vaja märksa põhjalikumat ülevaadet, ning peatuks hoopis ettevõtlusinkubaatorite võimalustel. Kuna olin ka ise mõned aastad tagasi Tallinna ettevõtlusinkubaatoritega tihedamalt seotud, siis olen püüdnud silmad lahti hoida ja ettevõtlusinkubaatoreid käsitlevaid uurimusi märgates need ka läbi lugeda.

Hiljuti sattusin Alejandro Amezcua uurimusele Boon or Boondoggle? Business Incubation as Entrepreneurship (pdf), mis on huvitav juba ainuüksi põhjalikuma analüüsi tõttu, kus inkubaatoris asuvaid ettevõtteid võrreldakse kontrollgrupiga. Kellel sügavam huvi inkubeeritud ettevõtete vastu, siis soovitan tutvuda terve uurimusega, kuid kokkuvõtlikult võib öelda, et kuigi inkubaatoris asuvate ettevõtete hõive ja käive on suuremad inkubaatoris asumise perioodil kontrollgrupi hõivest ja kasumist, siis inkubaatorist lahkudes kasvab ebaõnnestunud/likvideerimisele minevate ettevõtete arv ulatuses, mis seab ettevõtlusinkubaatoris asumise kasulikkuse tõsise kahtluse alla:

Looking at the average incubation effect for graduates, it is evident that the larger predicted sales and employment growth rates for graduates are not enough to compensate for their increased failure rates due to graduation. The losses in total sales for graduates is larger than the losses in total sales for the non-graduates. More striking are the losses in total employment for the group of graduates. Their loss in employment is even larger than the control group’s signaling that incubated firms that graduate from an incubator are worse off than had they never been incubated.

Uurimuse autor pakub välja ka mõned versioonid sellest, mis võiks taolist ebasoovitavat tulemust seletada, kuid jääb seisukohale, et ettevõtlusinkubaatorite positiivset mõju majandusele on varasemad uurimused oluliselt ülehinnanud ja teema vajaks märksa põhjalikumat uurimist.

Jääb üle ainult tõdeda, et sotsiaaldemokraatide suutlikus ettevõtlusküsimustes, midagi tõsiselt võetavat pakkuda, on pea olematu samas kui majanduslikus mõttes on nende ettepanekud pigem kahjulikud kui kasulikud. Kusjuures ma olin enda sõnastuses veel üpris tagasihoidlik ja ei hakanud ettevõtte tulumaksu küsimust uuesti lahkma.


Categorised as: ...


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga