VABALOG

Author Archive

Kuidas majandusteooria dotsent Trasberg ennast ühe arvamuslooga diskrediteeris

Paar nädalat tagasi lugesin Postimehest Viktor Trasbergi arvamuslugu "Mis maksab toit?" ja ei suutnud ära imestada, et Tartu Ülikooli majandusteooria dotsent ilma igasuguse nalja või irooniata avalikult taolisi seisukohti võtab – sisuliselt väidab, et konkurentsi piiramine alandab hindasid või kuidagi "ühiskonna ressursse" efektiivsemalt rakendab. Ilmselt oli natuke palju loota, et Trasbergi kolleegid tema "analüüsi" puuduseid […]

Tallinn ei ole Detroit ehk kõik algab Detroitis toimunu mõistmisest

Hardo Aasmäe on enda arvates kirja pannud pika loo Detroidi õnnetu saatuse tagamaadest, kuid kahjuks jätab ta mainimata olulise ja suudab üpriski ebaolulist võimendades näha sarnast saatust ka Tallinnale ja tervele Eestile.  Mulle jääb mõistmatuks, miks interneti ajastul ilmub artikleid, milles toodud mitmed väited on ekslikud või eksitavad, kuid oleks olnud ennetatavad mõne üksiku otsinguga. […]

Kuus huvitavat uurimust – institutsioonide rollist kilekottide ja kuivatuspaberini

Aeg-ajalt satub huviorbiiti mõni uurimus, mis võib käsitletud teemade tõttu ka teistele huvi pakkuda, sest teemad on sageli universaalsed ja haakuvad hästi ka Eestiga. Kuna uurimused on aga nagunii inglise keelsed, siis ei hakka neid ümber jutustama vaid toon välja autori(te) enda kokkuvõtte. Lõplikud järeldused jäägu lugejatele. Contracting Institutions (Claudia R. Williamson)  – This paper attempts to […]

Solaris Kino ostmine Forum Cinemas poolt ehk monopoli defineerimisest

Paar nädalat tagasi teatas Forum Cinemas, et soovib omandada Solaris Kino, mille peale tärkas nii mõneski inimeses konkurentsi ja monopoli ekspert, kelle hinnangul oleks taolise koondumise tagajärg monopol, mille tekkimist tuleks takistada. Rahva monopolimurest ajendatuna pidas kultuuriminister Rein Lang vajalikuks konkurentisameti poole pöörduda: Kultuuriministeerium saatis eile konkurentisametile kirja, milles viidatakse võimalikule vastuolule seadusega, kui Forum CinemasSolaris Kino ära ostab.  "Kultuuriministeeriumi hinnangul […]

Majanduskasvust ja subjektiivsest rahulolust ehk õnnelikkusest

Peeter Jalaks pidas vajalikuks hiljuti Päevalehele antud intervjuus deklareerida: Ma ei arvagi, et loosungiga „Eesmärgiks on õnnelikud inimesed!” välja tulles see kohe ka juhtuks. Aga kui me arutleme, milleks riik üldse loodud on ja mis võiks tema eesmärk olla, on teisi ideid väga raske leida. Mis muu saaks riigi kui struktuuri eesmärk üldse olla, kui […]

Huvitavaid artikleid juuni esimeseks nädalavahetuseks

The Next Internet-Like Platform for Innovation? Airspace (Think Drones) – Eli Dourado kirjutab Wired’is, kuidas lennuruumist võib droonide abil saada järgmine laiaulatuslik innovatsiooniplatvorm, millele on võimalik ehitada uuenduslike lahendusi nii uutele kui vanadele probleemidele. Üks huvitavamaid on võimalus päikesepaneelide arengu tulemusena kuude kaupa stabiilselt (nii 60 km kõrgusel) hõljuvate droonide abil luua uus interneti või […]

Sotsiaalmaksu lagi ei ole võrdsustatav arendustöötaja toetusmeetmega

Sven Kirsipuu kaitses hiljuti Äripäevas Rahandusministeeriumi otsust mitte kehtestada sotsiaalmaksule lagi. Problemaatiliseks teeb artikli mitte niivõrd Kirsipuu käsitlus sotsiaalmaksu laest kui suunatud soodustusest vaid soov võrdsustada EAS’i arendustöötaja kaasamise toetusmeede maksusoodustusega. Vastupidiselt maksusoodustusele kaasnevad arendustöötaja kaasamisega läbi EAS’i ettevõtjale ka ulatuslikud kulud ja ka riskid. Kulude kohalt väärib esile tõstmist, et EAS’ile tuleb esitada taotlus, […]

Villa Benita ja Haigekassa kaasusest Riigikohtu otsuse valguses

Kaks aastat tagasi (2011. aasta aprillis) ilmus Ekspressis artikkel Haigekassa ei arvestanud Villa Benita puhul kohtuotsust, mis käsitles halduskohtu otsust kaasuses, kus Haigekassa jättis hooldusravi teenust osutav Villa Benita täiendava hooldusravi tellimuse konkursist lihtsalt välja: Villa Benita lubas võtta haigekassas kindlustatud inimesi hooldusravile sama raha eest nagu ülejäänud hooldushaiglad. Haigekassa aga isegi ei kaalunud Villa […]

Mis ajast on Konkurentsiametil “ärisaladus”?

Suure huviga ootasin, et mõni ajakirjanik kirjutaks natuke pikemalt AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti peatselt algava kohtuprotsessiga seos tulnud otsusest. Asjata. Teema pakub ilmselt huvi üpris kitsale ringkonnale, sest kuidas muidu mõista ükskõiksust olukorra suhtes, kus AS Tallinna Vesi soovib menetluse avalikuks kuulutamist, kuid Konkurentsiamet – avalike ülesandeid täitev organisatsioon, mis reguleerib hindasid ja peaks […]