VABALOG

Posts Tagged ‘erasektor’

Kui erinev on innovatsioon avalikus ja erasektoris?

Eelmise postituse jätkuks tooks Jeffery Phillipsilt välja veel ühe huvitava postituse, mis haakub mind ennast juba peaaegu aasta kummitanud täheldusega, mis tundub kohati olevat sügavmõtteline, kuid järgmisel hetkel jälle triviaalne: Innovatsioon on avalikus sektoris üldjuhul välistatud ainuüksi institutsionaalse raamistiku tõttu, milles avalik sektor tegutseb. Lisaks ei pea avaliku sektori “innovaatilised” lahendused läbima konkurentsi tihedat sõela, […]

Ühistransport ja erasektor: Santiagost Tallinnani

Ühistransport on enamuses riikides sedavõrd pikalt avaliku sektori poolt korraldatud, et erasektoripõhised alternatiivid tunduvad paljudele võimatud. Sellegi poolest oli veel mõni aeg tagasi Tshiili pealinnas, Santiagos, ühistransport täiesti erasektoripõhine. Tasustamismudel, mis erasektoris niimoodi välja kujunes, lähtus aga reisijate soovidest ja huvidest, mille tulemusena muutsid ettevõtjad ka bussijuhtide ajendid: Companies in Chile pay bus drivers one […]

Keda ja mille alusel avaliku sektoris koondada?

Kui keegi avaliku sektori jaoks tegelikult ülivajalikust koondamisest juttu teeb, siis esialgu on nagu kõik sellega nõus, kuid siis tulevad jutud õpetajatest, politseinikest, päästetöötajatest ja kuidas neid ikka koondada ei saa. Neile sooviks meelde tuletada, et arvestatav osa nendest inimestest on administratiivtöötajad, kelle otstarbekusse on põhjust suhtuda üpris kriitiliselt ja kelle koondamine ei pruugi teenuse […]

Allik ja Rumm: ametnikest, ametnikuvihast ning koondamisest

Hiljuti võis lugeda nii Jaak Alliku kui Hannes Rummi sõnavõtte, mille kohaselt Eestis nagu ei olekski võimalik avalikus sektoris töötavaid inimesi koondada, sest nad kõik teevad väga vajaliku tööd. Eriti hea oli Rummi artikkel, mis sukeldus enda “eestlaste ametniku-viha” väitega sügavale demagoogia vetesse. Numbrid, mida mehed enda argumentide toetuseks serveerisid osutusid aga puudulikuks ja paljuski […]