VABALOG

Posts Tagged ‘Lund’

Kuidas kajastada ravijärjekordade ajakulu rahaliselt?

Majandusteadlaste jaoks on elementaarne, et kui mingit teenust pakutakse, kuid teenuse täiemahuliseks osutamiseks vajalik finantseering puudub, siis tekivad järjekorrad. Teiste sõnadega puuduv raha on asendatakse ajaga. Nii on tipptunnil poes kassades tekkivad järjekorrad tingitud lühiajalisest nõudluse kasvust teenuse järgi, mida pole poe juhtkonnal täiendavate kassiiride palkamise näol otstarbekas täies mahus pakkuda. Eriti kui enamus ajast […]

Lõpuks pikemalt Rootsis kirjutatud magistritööst

Olen juba pikemat aeg lubanud enda lõputööst kirjutada, kuid olen seda teemat vältinud kuna tõenäoliselt ei paku see huvi just eriti paljudele. Et mitte laskuda liiga sügavale igavatesse detailidesse, siis kirjutan pigem protsessist kui magistritöö teemast. Enne kui Lundi üldse läksin pidi iga programmist huvitatud inimene kirja panema ka enda huvid ja potentsiaalse magistritöö suuna. […]