VABALOG

Archive for oktoober, 2008

Finantskriisi 2008 – taustast ja põhjustest (sissejuhatus)

Viimastel nädalatel järjest paisunud finantskriis on loonud olukorra, kus nii mõnigi inimene peab vajalikuks avalikult arvata, et kõiges on süüdi kapitalism või turumajandus. Kuidas turumajandus on praeguste probleemide allikaks või mida nad üldse kapitalismi all mõistavad ei selgitata. Nii kuulutataksegi lõppu karikatuurile, mida üldse olemas pole samas mõistmata praeguse olukorra tausta ja olemust. Seda kõike […]

Päeva tsitaat

The budget should be balanced, the Treasury should be refilled, public debt should be reduced, the arrogance of officialdom should be tempered and controlled, and the assistance to foreign lands should be curtailed lest Rome become bankrupt. People must again learn to work, instead of living on public assistance. Cicero , 55 BC. Tuleb välja, […]

Edward Hugh halastamatult Baltikumist

In my view the threat to the Baltic financial systems is real, as is the threat to the Bulgarian and Romanian ones. Action, of some form or another needs to be taken, and soon. Latvia and Estonia are now in deep recessions, and Lithuania, while still clinging on to growth, can’t be far behind. Basically […]

Nobeli memoriaalpreemia majandusteaduses läks Paul Krugmanile

Vaatamata sellele, et Paul Krugman on viimastel aastatel rohkem poleemikust kolumnisti (vaata: Left Out: A Critique of Paul Krugman Based  on a Comprehensive Account of His New York Times Columns, 1997 through 2006 – PDF) majandusteadlase rolli täitnud, siis tema varasem panus sama hästi kui garanteeris Nobeli varem või hiljem. Selgub, et rootslased otsustasid varasema kasuks. Peamiseks […]

Reguleerimise iseenesest mõistetavad tagajärjed

Gaming is regulated to within an inch of its life so the only competitive advantage we had was the food. I’ll let you into a little secret. If you want the best food in London – and the cheapest – forget the “big name” restaurants. Join a casino. Don’t use the tables – that’s a […]

Wikipedia eklektiline sügavus IV

Kuni ma koondan mõtteid finantskriisist millekski huvitavaks ja loetavaks, pakun aja sisustamiseks välja natuke wikieklektikat: Teh is an English article based on a common misspelling of the. Originating from a common typographical error, this typo became a part of Internet slang and subsequently developed grammatical usages distinct from the. Barley water is a popular British […]

Finantskriisi narratiivi kahetsusväärne kujunemine

Mind hämmastab, et vaatamata USA finantskriisi mitmekülgsele keerulisusele, millest isegi majandusteadlastel on keeruline adekvaatset pilti saada, jagub näpuga näitajaid, teadjaid ja süüdistajaid igale poole. Puudulikule või pealiskaudsele arusaamale ehitatakse teravaid arvamuslugusid, mis teenivad pigem poliitilisi huvisid ja propageerivad mõnda konkreetset maailmvaadet, mis kirjatüki autorile sümpaatne. Nii mõnigi autor teeb kahjuks ettepanekuid, mille tagajärjed mingit kajastamist […]

Päeva tsitaat

I want to extend the point to cover government, where the chief characteristic is playing with other people’s money. Big Finance and Big Government have much in common. Both are coveted by Harvard graduates. Both are characterized by an arrogant sense of entitlement and importance. Arnold Kling teiste inimeste rahaga mängimisest EconLog’is.