VABALOG

Rainer Katteli segaste argumentidega neoliberalismi põlastusest

Rainer Kattel küsib Päevalehe sotsiaaldemokraatlikus lisas Möte Kuhu kadus Eesti Nokia? Katteli varasemast kirjutistest me juba tema, et kõiges on süüdi neoliberaalne majanduspoliitika, kuid nagu varasematelgi kordadel (1, 2) ei tule kuskilt välja, mida ta sellele all silmas peab. Kui võtta neoliberalismi defineerimiseks appi suht konsensuslik Wikipedia, siis selgub, et professor Kattelile ei näi meelt mööda olevat:

 •  fiskaaldistsipliin (tasakaalus eelarve)
 •  madalamad maksud (ettevõtjatele ja välisinvestoritele atraktiivsem)
 •  liberaliseeritud kaubavahetus (eriti oluline väikeriigi jaoks)
 •  riigiettevõtete erastamine (tarbijakesksem lähenemine)
 •  dereguleerimine, turgude liberaliseerimine (konkurentsi takistavate piirangute vähendamine/kaotamine)

Lugejale võib esmapilgul taoline defineerimise ja selguse vajadus tundud norimisena, kuid probleem on selles, et kui pole selgust sellest, mida mõni termin endast kujutab, siis on vastuolud suht lihtsad tulema:

1990-ndatel Skandinaavias toimunud telekommunikatsioonituru liberaliseerimine võimaldas omakorda kohalikke turge kiiresti kasvatada ja eraettevõtetel laieneda. Seega lisandub kodumaisele tootjale kodumaine ja lähipiirkonna turg – seegi tekitati regulatsiooniga, mitte pelgalt turu isevoolule lootes. 

Neoliberaalne majanduspoliitika on halb, kuid neoliberaalse majanduspoliitika üks läbivamaid jooni – turgude liberaliseerimine koos konkurentsi soodustamisega ja seeläbi valikuvõimaluste suurendamise – on hea. Ma tahaks loota, et ma pole ainus, keda taolised vastuolud häirivad. Vastuolud, mis oleks igati välditavad kui Kattel loobuks sisutühja retoorika kasutamisest, konkreetsuse ja selguse kasuks. Seda ei ole ju palju küsida TTÜ professorilt.

Mulle jääb aga kahjuks täiesti mõistmatuks eelnevalt tsiteeritud lõigu teine osa, kus turg “tekitati regulatsioonidega mitte pelgalt turu isevoolule lootes”. Kahjuks ei saa eriti mingist turust või selle isevoolust rääkida olukorrast, kus seadused välistasid telefoni ja telegraafi teenuste erasektoripõhise pakkumise – kus tegu oli riigimonopoliga. Ainult tänu puudustele seadusandluses, mis ei arvestanud IT järjest kasvava rolliga, õnnestus erasektoril pakkuda 1980ndate keskel IT teenuseid, mis osutusid kvaliteedilt ja hinnalt sedavõrd atraktiivseks, et andsid tõuke üldisemaks dereguleerimiseks.

Tavaliselt defineerib enamus majandusteadlasi olukorda, kus seadusandlikud piirangud takistavad konkurentsi, kuid nendest piirangutest loobutakse konkurentsi soodustamise nimel, liberaliseerimiseks või dereguleerimiseks just sellepärast, et piiravast reguleerimisest on suuresti loobutud konkurentsi distsiplineerivate jõudude kasuks. Ma olen teadlik isegi ühest OECD uurimusest (PDF), mis analüüsib just Soome telekommunikatsiooni sektori ja Nokia edu põhjuseid, mille leiab eeskätt olevat:

The degree of market openness, achieved through deregulation and trade and investment liberalisation, has thus played a key role in the innovation performance of the Finnish telecom equipment industry, by enhancing competitive pressures, facilitating technology transfers and generating economies of scale for R&D investments.

Jah, soomlaste suutlikus kohaliku innovatsioonisüsteemi läbi haridussüsteemi ja võrgustumisvõimaluste toetada andis kindlasti oma panuse, kuid ilma dereguleerimise ja liberaliseerimiseta, mis on kuuluvad vaieldamatult neoliberaalsete poliitikate paketti, poleks Nokiast kunagi midagi erilist saanud. 

Kas üks õnnestumine õigustab tuhandete ebaõnnestumiste eiramist?

Kogu Katteli mõtteharjutus enda hukkamõistva retoorikaga on kahjuks ka tugevalt puudulik, sest piirdub ainult Soome ja Nokiaga.

Iga üks meist suudab valida ühe näite või riigi, mida eeskujuks tõstes on võimalik enda seisukohta kõrgemale upitada. Iseselektsioon (self-selection) on majandusteadus probleem nagu ka kõigis teistes sotsiaalteadustes, kus korrelatsioonist on tahtmine kausaalsust tuletada.

Me ei kuule ettevõtetest, keda on toetatud miljonitega, kuid kes ei suutnud selle rahaga teha midagi, millest ostmisest keegi huvituks. Täpselt samuti võib tuua hulgaliselt näiteid riikidest, kus tööstuspoliitika pigem takistas kui aitas edumeelseid ettevõtteid. Üks tuntuimaid ja samas illustratiivsemaid pärineb Jaapanist:

Early in the fifties, a small consumer-electronics company in Japan asked the Japanese government for permission to buy transistor-manufacturing rights from Western Electric. Permission was necessary because at the time foreign exchange was controlled by the tax and trade ministries. The Ministry of International Trade and Industry (MITI) refused, arguing that the technology wasn’t impressive enough to justify the expenditure. Two years later, the company persuaded MITI to reverse its decision and went on to fame and fortune with the transistor radio. The company’s name: Sony.

Katteli jutus kipub Nokia edu olema eelkõige Soome tööstuspoliitika toimivuse tulem, kuid sama hästi võib siin näha hoopis rahvusvahelise kogemusega inimesi nagu Kari Kairamo või Jorma Ollila, kes omandas endas hariduse ja töökogemuse Inglismaalt – kes mõistis globaliseerumisega kaasnevaid võimalusi ja ühe tehnoloogilise lahenduse perspektiivikust. Märksa olulisemaks Nokia arengus kui vahetut riigitoetust saab pidada ka 1990ndate alguse keerulist majandusliku olukorda, mis sundis Nokia meeskonda märksa rohkem tähelepanu pöörama effektiivsusele, keskenduma vaid ühele valdkonnale.

Kindlasti ei saa alahinnata ka Nokia rahvusvahelist orienteeritust, kus konkurents nii Motorola kui Ericssoniga sundisid pidevalt otsima uusi lähenemisi. Innovatsiooni ei tule kunagi avalikust sektori finantseeringust ega suunavast tööstuspoliitikast vaid konkurentsist, olukorrast, kus edasi tegutsemiseks on vaja pidevalt täiendada, luua, leiutada ja areneda samas mitte unustades, et keegi peab sinu toodangut ka ostma. Vähemalt nii kipuvad soomlased ise arvama.

Maksude langetamisest ja toetuste bürokraatiast

Ühelt poolt kutsub Kattel üles süstemaatilisemale ja kõike hõlmavamale innovatsioonipoliitikale, kuid samas jõuab vaid mõned lõigud hiljem deklareerida:

Niisiis oleme müstifitseerinud kogu innovatsiooni- ja majanduspoliitilise debati, mille tagajärjeks on heal juhul Nokia ihalus või lihtsalt labane kraaklemine või ärplemine meie maksusüsteemi ja muu sellise pärast.

Maksusüsteemi ja selle mõju ettevõtlusele ei ole mõtet alahinnata. See on iseenesest mõistetav ja oluline küsimus igale ettevõtjale ja seda lihtsalt “kraaklemiseks või ärplemiseks” kutsudes lihtsalt tõestab akadeemiku elukaugust. Iirimaa, mis leiab ka Katteli artiklis mainimist, majandusedu üks alustalasid oli maksude langetamine ja Iirimaa atraktiivsus välisinvestoritele pärast liberaliseerimist.

Isegi Soome, mis pole just enda soodsa maksukeskkonna poolest tuntud, on sunnitud tõsiselt kaaluma muudatusi maksupoliitikas, kui sooviks on ettevõtlusaktiivsuse tõstmine (PDF). Kui sa lood vähegi eduka ettevõtte, riskid enda sissetuleku ja ajaga, ning sinu tulust enam kui pool kaob kuskile musta auku, siis pole ka motivatsioon ettevõtlusega tegelda eriti kõrge. Ei tasu alahinnata ka maksumäärade langetamise eeliseid mingite valdkondade toetamise või subsideerimise ees, sest vastupidiselt toetustele, millega kaasneb arvestatav bürokraatlik paberimäärimise koorem, ei kaasne maksukoormuse langemisega mingit täiendavat paberimajandust, milleks väiksematel ettevõtetel pole aega ega inimesi. 

Ettevõtja ei peaks tegelema taotluste ja aruannete täitmisega, et mingit ühekordset arendusraha saada, vaid müügiga, mis tagab piisava sissetuleku pidevaks arendustegevuseks, mis ei ole sõltuv välistest finantseerimisallikatest. Kui müüa saab allhanget, siis tegeleda allhankega, et saada vähemalt needki kogemused. Ettevõtlik inimene ei määri pabereid, ta otsib ja realiseerib võimalusi. Meil pole vaja avaliku sektorit, mis kujundaks majanduspoliitikat mõne suurema huvigrupi eelistuste järgi vaid majanduspoliitikat, mis võimaldaks kõigis valdkondades võrdseid võimalusi kedagi eelistamata. 

Akadeemikutele ja teaduritele soovitaks rohkem suhtlust kohalike ettevõtjatega või veel parem proovida ka ise ettevõtlusega tegeleda mitte kätega vehkida ja kõiki ülbuses ning vigade mitte tunnistamises süüdistada samas ühtegi konkreetset ettepanekut tegemata ja enda elukaugeid soovunelmaid levitades, mis reaalusega nagu seinaga põrkuvad.

Majanduspoliitika peab olema robustne, see tähendab võimaldama heaolu suurendavaid tulemusi ka siis kui kaldutakse kõrvale ideaaltingimustest – kui mängu tulevad inimeste isiklikud huvid ja informatsiooni kättesaadavuse piiratus ning kahjuks ka lihtlabane korruptsioon.


Categorised as: ...


4 kommentaari

 1. Soome Nokia edule aitas kusjuures suuresti kaasa Soome geograafiline asukoht ning sealne kliima. Kui Soome riik võttis eesmärgiks põhjapoolsete alade telekommunikatsiooniga varustamise, siis selgus, et oluliselt odavam on panna püsti mobiilimastid, kui hakata vedama tohututes kogustes telefoniliine.

 2. Paul ütleb:

  Olen ise ettevõtja alates 1988.a. (siis asutatud ettevõte on ka praegu tegutsev) ja näinud eesti majanduses vägagi erinevaid lähenemisi. Alati on olnud nii, et kui hakatakse mingite loosungite all majandust reguleerima, siis tehakse seda mingi kindla huvigrupi tellimusel. Räägitakse riigi abist eraettevõtlusele ja “võimaluste loomisest”, mõeldakse aga kellegi konkreetse isiku või isikute grupi kasule.
  Liberaalne mõtteviis on suunatud eelkõige kõigile võrdsete võimaluste loomisele. Piirangud teevad aga osa ettevõtjatest teistest võrdsemaks.

 3. Jüri Saar ütleb:

  Robert: Tagajärjest põhjuse tuletamine on riukalik tegevus, kus isiklikud veendumused võivad varjutada teised võimalikud põhjused või nende omavahelise koosmõju.

  Paul: faktiks jääb, et maailma on liiga keeruline selleks, et “erapooletult” üht või teist valdkonda eelistada. Eelistad midagi, siis millegi arvelt. Järgmine küsimus on, et millise alusel sa eelistad ja kui eelistad, siis kas millegi eest ka vastutad? Samas on iga inimene näinud, et poliitikutel on Eestis vastutamisega kurvad lood.

 4. Mikk ütleb:

  Ma arvan, et Katteli kriitika (see ei puuduta nüüd ainult siin viidatud artikleid) laiem sisu on selles, et tema arvates on Eesti majanduspoliitilises diskursuses domineerinud neoliberaalsed vaated dogmatiseerinud mitmeid seisukohti,muutes nende vaidlustamise tabuks, vahel isegi lihtsalt naeruvääristades oponente.

  Pks põhjus on muidugi selles, et Eestis on tsentristlikumate või sotsiaaldemokraatlike vaadetega tegelased on olnud ise lihtsalt küündimatud. Nad polegi suutnud pakkuda intelligentseid argumente ja seisukohti. Katteli endagi lugudes on tõepoolest ju hunnikute kaupa ümmargust hala. Mitte, et siinsete neoliberaalide teoretiseerimine ilmtingimata parema kvaliteedi oleks.

  Mina ise mäletan 90-te aastate keskpaika, kus Rein Lang koos teiste reformierakondsete ideoloogidega Kuku raadios iga teine nädal ilkus Skandinaavia maade üle. Seda kuulates jäi tõepoolest mulje, et Eesti on leiutanud majanduspoliitilise perpetum mobile ja on ainult aja küsimus, millal need lollid soomalsed, rootslased või taanlased Eesti supersüsteemi üle võtavad. Nii ei ole läinud ja kui nüüd aastal 2008. küsida, kumb on järgmise kümne-kahekümne aasta jooksul tõenäolisem, kas see et soomalsed kaotavad astmelise tulumaksu või eestlased lähevad üle astmelisele tulumaksusüsteemile, siis mina pean tõenäolisemaks pigem viimast.

  Minu enda tutvus majadusteooriaga hakkas peamiselt Misese ja Hayeki kaudu, eks see on ka natuke Eestile iseloomulik, ja pean neist endiselt lugu, eriti Misesest. Austerlastest on väga huvitav näiteks ka Böhm-Bawerk. Sealt edasi on mu enda majanduspoliitilised vaated muutunud ambivalentsemaks ja eklektilisemakas.
  Näiteks Eesti puhul (vähemalt praeguses ajas ja ruumis) kipun ma pigem eelistama nn neoliberaasemaid poliitikaid, aga laiemalt vaadates tsiteeriks ma pigem Willem Buiterit “To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven: a time to cut taxes and a time to raise taxes, a time to borrow and a time to refrain from borrowing.”

  Ma enam ei usu sellesse, et on olemas ainult üks ja teistest parem majanduspoliitika, mis sobib kõikidele riikidele, kõikidesse arenguetappidesse ja kõikidesse aegadesse. Vahel tundub, et teatud postulaate kiputakse ka üle tähtustama. Näiteks sinu enda toodud
  – fiskaaldistsipliin (tasakaalus eelarve)
  – madalamad maksud (ettevõtjatele ja välisinvestoritele atraktiivsem)

  Kõik maailma rikkad riigid (muuseas nagu ka eraisikud ja ettevõtjad) vahel laenavad, vahel kasutavad reserve ehk kokkuvõttes eelarved on tihti tasakaalust väljas. Ja nad on sellega toime tulnud, nad on rikkad ja konkurentsivõimelised. Või madalad maksud? Mida see täehndab? Kellega võrreldes madalad? Kas kõigi jaoks madalad? Ja kuis suur ikkagi on maksupoliitika roll ühe või teise riigi edus? Näiteks miks Taani (OECD järgi praegu maailma kõige kõrgema maksukoormusega riik) on samas World Economic Forumi konkurentsivõime edtabelis kolmandal kohal. Ja kõrgete maksudega Taani ei saa sugugi vähem välisinvesteeringuid kui madalamate maksudega USA või Iirimaa.

  Muidugi on see selektiivne näide, aga eks ole selektiivne ka sinu viidatud Iirimaa. Mulle endlae tundub küll, et kui vaadata rikkaid ja konkurentsivõimelisi riike, siis ei tasu ühtegi majanduspoliitilist otsust dogmatiseerida kui ainuvõimalikke. Eduks on erinevaid teid.

  Muuseas mis puutub “Me ei kuule ettevõtetest, keda on toetatud miljonitega, kuid kes ei suutnud selle rahaga teha midagi, millest ostmisest keegi huvituks. Täpselt samuti võib tuua hulgaliselt näiteid riikidest, kus tööstuspoliitika pigem takistas kui aitas edumeelseid ettevõtteid.”, siis kas pole nii, et ka näiteks iga venture capitalist võiks rääkida iga õnnestunud tehingu kohta ka üheksast ebaõnnestunud tehingust. Aga me ei kuule sellest ja vaevalt me ka ütleksime, et näed küll on jobud ettevõtjad, said investoritelt miljoneid aga ei suutnud selle rahaga midagi teha.

  Ma arvan, et majandus on väga keeruline, kus majandusagentide (riik, ettevõtted, eraisikud jne) omavahelised suhteid-mõjusid võib näha läbi tuhandete niitide. Nii on ka väga keeruline kausaalsust välja raalida, et väga täpselt öelda, mis mida põhjustas. Sa ise tood Nokia näite, kuidas võib näha mimeid tegureid selle edu taga. Aga kõiki neid tegureid võib omakorda tükkideks võtta, et leida nende taga üha uued ja uued tegurid. Sa viitad Ollila rahvusvagelisusele ja Inglismaa haridusele, aga kui suur roll oli selles, et Ollila õppis LSE-s Soome enda kvaliteetses haridussüsteemis – see on ju see vundament millele ka Ollila toetus. Või kuidas mõjutas Kairamo karjääri Soome rahvsvahelistunud metsatööstuses, et Soome enda riik seda rahvusvahelistumist tugevalt toetas…

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga