VABALOG

Elektrienergia lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest

Tarbijakaitseamet ja justiitsministeerium leiavad, et elektrimüügilepingute nõue, millega tarbijalt võib tähtajalise lepingu katkestamise eest trahvi nõuda, on ebaseaduslik.

Mulle tundub, et tegu on hea näitega sellest, kuidas tarbijakaitseamet tegeleb “probleemidega”, mille lahendused on tarbijatele pigem kahjulikud ega ole sugugi enamuse huvides.

Jah, VÕS § 234 lg 3 sätestab, et “tarbijast ostja võib käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud lepingu sõltumata sellest, kas leping on tähtajaline või tähtajatu, üles öelda, teatades ülesütlemisest ette vähemalt üks kuu. Sellest tarbija kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine”, kuid see on ajale jalgu jäänud kitsendus, mis ei arvesta sellega, et elektrienergia müüjaks ei pruugi enam olla tootja vaid näiteks vahendaja, kes peab saama arvestada enda klientide vajadustega enne kui sõlmib tootjatega lepingud. Ettevõtjal peab olema võimalus võimalikult täpselt enda varustuslepinguid planeerida, sest nii saab ta ka enda klientidele soodsamat hinda pakkuda.

Sisuliselt muutub VÕS § 234 lg 3 turule sisenemise barjääriks, mis sunnib ka neile klientidele, kes oleks ennetähtaegse lepingu lõpetamisega kaasneva tasuga nõus, peale kõrgemaid hindasid, mis aga kitsendavad nende valikuid. Vähemalt on Eesti Energial kavas teha elektrituru ümarlauale ettepanek seaduse muutmiseks:

Eesti Energia esitab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juures tegutsevale elektrituru ümarlauale ettepaneku algatada kehtiva võlaõigusseaduse täiendamine.

«Elektriturg on täiesti uus turg ning siin kehtivad teatud erisused. Et tagada kõigi turuosaliste – nii müüjate kui klientide – jaoks parimaid tingimused, tuleks võlaõigusseadus üle vaadata. Kliendid võidavad seeläbi soodsama hinna ning läbipaistvamad lepingutingimused,» toonitas Rink.

Ainuõige ja loogiline on anda klientidele valikuvõimalus. Kui lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu maksta ei soovi, siis maksad rohkem. Kui tahad maksta vähem, siis lepid ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasuga. Seadusemuudatuse ettepanekuga oleks võinud välja tulla aga mitte Eesti Energia vaid tarbijakaitseamet, kuid lihtsam on mitte kaasa mõelda.

Mitte et tarbijakaitseameti tarbijate huvisid kahjustav tegevus eriti üllataks.


Categorised as: ...


One Comment

  1. Ragnar ütleb:

    Yks järjekordne põhjus, miks on vaja a la majandusõpet…võibolla tekivad siis ka paremini seosed. Lisaks peaks veel õpetama poliitikat…et rahvas saak paremini aru, mis on populism.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga