VABALOG

Posts Tagged ‘Caplan’

Miinimumpalga alandamisega tööhõive tõstmisest

Ma ei ole pidanud üleliigseks aeg-ajalt kirjutada miinimumpalga negatiivsest mõjust tööhõivele ja sellepärast on huvitav ka USA’s puhkenud debatt miinimumpalga alandamise üle. Arvestades sellega, et töötus on ka Eestis probleemiks ja miinimumpalk sarnaselt USA’le nii mõneski valdkonnas problemaatiline, siis võiks see debatt huvi pakkuda ka eestlastele. Otsa tegi blogosfääris lahti Paul Krugman, kes alustas enda […]

Lugemist väärivaid postitusi blogosfäärist

Artikkel ei ole kõige A & O. Vahel on isegi keskmise pikkusega blogipostitused piisavalt huvitavad, et eraldi väljatoomist väärida. Bryan Caplan kirjutas toimiva tervishoiusüsteemi võimalustest vaba turumajanduse tingimustes päris huvitava ja argumenteeritud posituse, kus hulgaliselt viiteid algmaterjalile. Lila Ghobady kirjutas Iraanis toimuva võimuvõitluse tagataustast sealjuures tuletades meelde, et praegune Mousavi keskne opositsioon kasutab lihtsalt rahva […]

Majandusteadus Mario Puzo "Ristiisas"

Juuraprofessor Ilya Somin otsustas ühe tuntuima maffiafilmi – Ristiisa – 35. aastaseks saamise puhul uuesti läbi lugeda Mario Puzo samanimelise raamatu ja avastas sealt hulgaliselt materjali, mis filmi ei jõudnud, kuid valgustab majandusteaduse ning seadusandluse vastastikust mõju. Nii näiteks selgub raamatust, et inimesed pöördusid maffia poole peamiselt sellepärast, et ametivõimud kas ei olnud nende probleemidest […]

Kas liberalismi paradigma on muutumas?

Alati mitmekülgne ja huvitav Tyler Cowen on lahanud liberalismi olemust ning seda kohati provokatiivses essees, kus toob välja ka huvitava liberalismi paradoksi – liberaalsema poliitika tulemusel on kasvanud inimeste sissetulekud ja paranenud riigiaparaadi kvaliteet: Those developments have brought us much greater wealth and much greater liberty, at least in the positive sense of greater life […]