VABALOG

Posts Tagged ‘majanduskasv’

US vs. Euroopa – majanduskasv

Üks poleemilisemaid küsimusi majanduspoliitikas on “kumb on majanduslikult edukam, kas Euroopa või USA? ” Viimaste nädalate jooksul haakus see küsimus märkimisväärse hulga allikatega, mida ise olen harjunud jälgima. Viited enamusele debatiga seotud artiklitest ja postitustest on kogud ühte postitusse Cui Bono blogis USA vs. Euroopa: ühe taastärganud debati anatoomia

Allkirjade kogumise soovimatutest kõrvalmõjudest Venetsueelas

Tyler Cowen viitas ühes eilses postituses huvitavale uurimusele The Price of Political Opposition: Evidence From Venezuela’s Maisanta poliitiliselt motiveeritud allkirjade kogumise võimalikest tagajärgedest infotehnoloogiaajastul. Nimelt kogus Venetsueela opositsioon Chavezi tagandamishääletuse tarvis allkirju. Kui 2002. aastal allkirjade kogumisega alustati õnnestus kokku saada 1,6 miljonit allkirja. Kahjuks ei aktsepteerinud neid allkirju Venetsueela Ülemkohus, mis polnud rahul Valimiskomisjoni […]

Võrreldes Jaapaniga läheb Eestil veel enam-vähem

Eile selgus lõpuks kui sandilt on jaapanlastel läinud. Alles see oli kui vaikselt loodeti majanduskasvu taastumist ja lõppu kadunud kümnendile ning nüüd siis selline põmakas, et vaata ja imesta: Last week Kazuo Momma, head of the Bank of Japan’s research and statistics department, warned that Japan’s economy now faced an “unimaginable” contraction, and today we […]

Miks Eesti ei ole Argentiina ehk põgusalt jooksevkontost

Seoses John Hamptoni veendumusega, et Läti jooksevkonto defitsiit võib põhja lasta Hansapanga ja seejärel ka Swedbanki on tekitanud piisavalt elevust, et samal teemal ilmus ka teisi postitusi – mõned asjalikumad, mõned mitte.   Ma olen huviga diskussiooni jälginud ja jõudnud mõnedele järeldustele, mis pakuvad ehk huvi teistelegi ja toovad mõnevõrra selgust olukorda. 1. Liiga palju […]

John Hempton’i karm hinnang Baltikumile ja Swedbank’ile

I used to think Swedbank would probably survive. I now think it probably goes to zero. Järelduseni juhatab pikem arutelu sellest, milline on Swedbank’i positsioon Baltikumis läbi Hansapanga, kuidas see on seotud meie jooksevkonto defitsiidiga (lõpuks ometi natuke konkreetsem jutt omavahelistest seostest) ja kuidas panganduskriisid fikseeritud kursiga valuuta puhul alguse saavad. Baltikumile sarnaste näidetena toob […]

Miks inimestele tundub, et rikkus tuleb kellegi arvelt?

Since the industrial revolution began a few hundred years ago, the human population has grown even faster. Before the industrial revolution total human wealth grew so slowly that population quickly caught up, keeping wealth per person at a near subsistence level. But in the last century or so wealth has grown faster than population, allowing […]

Pronkssõduri võimalikust mõjust Eesti majandusele

Kuulsin ühelt healt sõbrannalt, kuidas üks tunnustatud majandusanalüütik neile Eesti majanduse tulevikustsenaariumeid lahkas. Ma ei hakka peatuma nendel väikestele tõenäosustel, mis ta määras Eesti majanduskasvu jätkuvale kasvule (oluline kasvu kiirenemine ja sama kasvutempo hoidmine) vaid hoopis tõenäolisematele stsenaariumitel. Loomulikult hoiatas kõnealune majandusanalüütik kõiki kuulajaid sellest, kui tänamatu tegevus on ennustamine enne kui midagi ütles, kuid […]