VABALOG

Posts Tagged ‘NASA’

Vahelduseks huvitavaid artikleid

What Makes a Nation Rich? One Economist’s Big Answer – Daren Acemoglus vastus on institutsioonid ja majanduspoliitika, mida saab kõige otsemalt mõjutada valitsus. Acemoglu kirjutab, et puudulikud institutsioonid põhjustavad vaesust, kuid mulle oleks palju rohkem meeldinud, kui ta oleks hoopis kirjutanud, et hästi toimivad institutsioonid loovad rikkust. Not so fair trade – n.n. “õiglase kaubanduse” […]

Ärritumisest, GMO’dest, evolutsioonist, astronautidest ja fruktoosist

Slate’is ilmus pikem artikkel sellest, miks inimesed ärrituvad ja millist (positiivset) sotsiaalset funktsiooni sellele ärritumisele reageerimine täidab: Humans’ sense of indignation is not just limited to violations against us. Even if you’re able-bodied, think of how offended you feel when you see another able-bodied person pull into a handicapped parking spot. Most of us will […]