VABALOG

Search Results for "rainer kattel "

Rainer Kattel: 5 aastat hiljem

Tänases Päevalehes ilmus Rainer Katteliga intervjuu, kuid Kattel on enda avalikes sõnavõttudes piisavalt üldsõnaliseks muutunud, et millestki kinni haarata nagu eriti polegi. Astmeline tulumaks kui idee ja üks võimalik maksupoliitika muudatus väärib diskussiooni, kuid mitte ilma konkreetsete numbriteta – mitu astet, mis määr ja kui suurelt sissetulekult. Haridusse investeerimise vastu ei ole keegi vaid kõik […]

Rainer Katteli segaste argumentidega neoliberalismi põlastusest

Rainer Kattel küsib Päevalehe sotsiaaldemokraatlikus lisas Möte Kuhu kadus Eesti Nokia? Katteli varasemast kirjutistest me juba tema, et kõiges on süüdi neoliberaalne majanduspoliitika, kuid nagu varasematelgi kordadel (1, 2) ei tule kuskilt välja, mida ta sellele all silmas peab. Kui võtta neoliberalismi defineerimiseks appi suht konsensuslik Wikipedia, siis selgub, et professor Kattelile ei näi meelt […]

Professor Katteli autarkilistest salasoovidest

Rainer Kattelilt ilmus tänases Päevalehes kummaline arvamuslugu. Kummaline, sest ta heidab kohalikule intellektuaalsele ja poliitilisele eliidile ette võimetust: praegust olukorda analüüsida, vigadest õppida ja sellest lähtuvaid muudatusi kavandada.  Ent ise Kattel analüüsiga ei tegele, konkreetseid vigasid välja ei too ja muudatusi või ettepanekuid välja ei paku. Küll aga võib tema loost leida hulgaliselt väiteid, mis […]

Kuidas Kattel tahab enesetapjat mõrvata

Tänases Päevalehes kirjutab professor Rainer Kattel Enesetapjalikust majanduspoliitikast, kus puistab enda südant majandusmurede teemal: eestlased tarbivad liiga palju, ei ekspordi piisavalt ja meie maksusüsteem ei soodusta innovaatilist ettevõtlust. Kuigi otsest lahendust mees “probleemide”lahendamiseks välja ei paku võib tema kirjutisest välja lugeda, et mingeid valdkondi tuleks hakata arendama eelisjärjekorras. Lühem vastuväide Kattelile: Selle asemel, et riiki […]

Roosade prillideta rohelisest majandusest

Henrik Hololei ja Rainer Kattel on Delfi eestvedamisel maha istunud ja haaranud kinni võimalusest Euroopa Liidu tuleviku teemadel mõtiskleda. Mõlema mehe jutust leiab nii seda, millega nõustuda kui ka seda millega nõustuda ei saa, kuid mind jäi häirima see, kui umbes 18 minutil räägib professor Kattel rohelisest revolutsioonist, mis tema hinnangul võiks olla Euroopa Liidus […]

Planeerimisvajadusega kaasneva retoorika õõnsusest

Eestis elab üksjagu võimekaid inimesi, kes on otsustanud akadeemilise karjääri kasuks ning kes aeg-ajalt jagavad enda mõtteid lihtsurelikega ajakirjanduse vahendusel. Ainult, et need seisukohad ja sõnavõtud kipuvad jääma kuidagi abstraktseks ja kõrvale hiilima küsimustest, mis igal vähegi kaasa mõtleval lugejal kipuvad tekkima. Jääb mulje, et nägemus tulemusest, mida õpetlased soovivad näha, on neile üpris selgelt […]

Huvitavaid artikleid nädalavahetuseks

Science economics: What science is really worth – keerulisemates majandustingimustes suureneb surve täiendavaks või ulatuslikumaks avaliku sektori poolseks rahastamiseks pea igas valdkonnas. Kui paljudele valdkondadele on võimalik suuremate probleemideta ka “ei” öelda, siis teaduse rahastamisega on lood keerulisemad, sest juba pikemat aega on ilma erilise kriitikata peetud iseenesest mõistetavaks, et investeerimine teadusesse tasub tulevikus kindlasti […]

Kas tehnoloogia valitsemine või haldus TTÜ’s?

Homme saab täis esimene kuu sellest, mil Tehnika Ülikool on vastu võtnud avaldusi uude rahvusvahelisse magistriprogrammi Technology Governance. Ma ei tea, kas programmil üldse eesti keelset nime ongi, kuid esialgu midagi tabavamat kui tehnoloogia valitsemine või haldus ei ole leidnud. Lühikirjeldus programmi leheküljelt: Our one-year Masters program in Technology Governance is a technology-focused special graduate […]

Sotsiaaldemokraatide maksusüsteemi muudatuste (laiendatud) õigustamisest

Aeg-ajalt satun lugema artikleid, mis tuletavad erksalt meelde, miks ma otsustasin magistrikraadi omandada Rootsis mitte Eestis. TTÜ avaliku halduse instituudi direktor pakkus enda arvamusloos Sotside ettepanekud on maksusüsteemi korrigeerivad, mitte reformivad põhjust taas kord mõtiskleda selle üle, kust tuleb see enesekindlus ignoreerida majanduskeskkonna dünaamilisust ja ettevõtjate valmisolekut enda tegevust vastavalt maksukoormusele ümber korraldada? Kas tegu […]