VABALOG

Search Results for "krugman "

Stiglitz ja Krugman: kui maailmavaade on tegelikusest olulisem

Ilmselgelt ei jagata Nobeli mälestusauhindu majandusteaduses päris kõigile vaid ikkagi inimestele, kes on läbi enda akadeemilise panuse andnud tugeva tõuke teadusharu edasisele arengule. Kahjuks ei taga aga tunnustatud auhinnad, et tulevikus ei võiks nende auhindade saajate sõnavõtud muutuda äärmiselt politiseerituks ja sedavõrd tendentslikuks, et vähegi kriitilisemalt mõtlevate inimeste jaoks ei ole need enam sõnavõtud, mida […]

Kas Krugmani kaitsmine või pigem Keskerakonna majanduspoliitika?

Esmaspäeval ilmus Päevalehes Mikk Salul põgus arvamuslugu Krugman ja Eesti, kus ta juhib tähelepanu Krugmani hämale ja ükskõiksusele, mis kipub tulenema eelkõige Krugmani vajadusest USA majanduspoliitika kujundamist häälekalt läbi ajakirjanduse mõjutada. Mis hinnaga taoline tegevus Krugmanile tuleb võib lugeda Dan Kleini ja Harika Barletti uurimusest Left Out: A Critique of Paul Krugman Based on a […]

Nobeli memoriaalpreemia majandusteaduses läks Paul Krugmanile

Vaatamata sellele, et Paul Krugman on viimastel aastatel rohkem poleemikust kolumnisti (vaata: Left Out: A Critique of Paul Krugman Based  on a Comprehensive Account of His New York Times Columns, 1997 through 2006 – PDF) majandusteadlase rolli täitnud, siis tema varasem panus sama hästi kui garanteeris Nobeli varem või hiljem. Selgub, et rootslased otsustasid varasema kasuks. Peamiseks […]

Ilmumata jäänud antoloogiast

Aasta alguses tehti mulle huvitav ettepanek: panna kokku majandusteemaliste artiklite antoloogia, mis oleks huvitav eestlasest lugejale, kes igapäevaselt majandusteemadega kokku ei puutu. Tegu oleks olnud pikemate artiklitega, mis ilmunud inglise keeles, kuid antoloogia jaoks oleks tõlgitud eesti keelde koos lühikese kaassõnaga, mis selgitab natuke artiklite valimise tausta. Kuna antoloogia idee ajendiks oli varasemalt Sirbis ilmunud artikkel, […]

Huvitavaid artikleid uue aasta esimeseks lumeks

Uue aasta algusesse üksteist pikemat artiklit kuni ma mõtisklen palmide all selle üle, kuidas või mida Vabalogiga edasi. Ilmselt peab midagi ümber mõtlema ja kuidagi teisiti blogimisele lähenema, kuid samas on näha, et nii käibemaksu kogumise osas planeeritavad muudatused, heakorra tagamine vanalinnas kui ka Eesti Vabariigi ametnikukesksus on teemad, mis vajaks natuke rohkem perspektiivi ka ettevõtjate […]

Huvitavaid artikleid suvisesse juulilõppu

 3-D Copying Makes Michelangelos of the Masses – Virginia Postrel kirjutab 3D printerite potentsiaalist tuua ka kõige tavalisema inimeseni igati mõistliku hinna eest maailma skulptuuripärandi pärle. Mitmed muuseumid on juba asunud enda skulptuurikollektsioonide digitaliseerima, mille käigus luuakse detailne 3D-mudel arvutis, mille huvilised võivad alla laadida, et siis endale koopia printida. Eestiski on mitmeid ettevõtteid ja […]

Eelarvekärped ja struktuursed reformid mitte maksude tõstmine

Veronique de Rugy viitab viimastele mahukamatele uurimustele fiskaalpoliitilistest korrektsioonidest, kus on üritatud vastata küsimusele, millised meetodid on olnud kõige tulemuslikumad eelarve puudujäägi ja riigivõla vähendamisel. Vabalogi lugejatele ei tohiks üllatusena tulla, et eelarvekärped koos struktuursete reformidega mõjuvad maksude tõstmisest märksa paremini riigi majanduse väljavaadetele: Successful fiscal adjustments were grounded in structural reforms. Such reforms include welfare reforms […]

Võlakriisi möödapääsmatu lõpp-mängu lähenemisest

Euroopa Keskpanga otsus hakata lisaks Kreeka, Iirimaa ja Portugali võlakirjadele ka Itaalia ja Hispaania võlakirju ostma näib viitavat olukorra tõsidusele ning vähemalt Paul Krugman’i arvates ka lootusele, et olukord õnnestub stabiliseerida. Kahetsusväärselt võib aga võlakirjade kokku ostmine ainult lõhestada Euroopa Keskpank, järjest rohkem ärritada sakslasi, kelle kannatus pole sugugi lõputu. Mõistagi jagub ka neid, kes […]

Tööstustoodangu tasemest ja töötusest meil võrreldes teistega

Paul Krugman kirjutab New York Times’i pikemas artiklis rahaliidu probleemidest Euroopas. Päris hästi kirjutab ja pakub Euroopa jaoks välja ka neli stsenaariumi, millest esimese näitena toob välja Eesti, Läti ja Leedu: The Baltic nations have, to some extent, succeeded in reassuring markets, which now consider them less risky than Ireland, let alone Greece. Meanwhile, wages […]

Diskussionid, debatid või hoopis vaidlused

Mulle meeldivad debatid ja diskussioonid paljuski just sellepärast, et lisaks arutelule konkreetse probleemi põhjuste ja tagajärgede üle võimaldab pikem debatt osa saada sama probleemide erinevatest tõlgendustest, mis lähtuvad põhimõttelistest erinevust – olgu need maailmavaatelised või filosoofilised. Kuidas keegi enda seisukohti kaitseb ja kuidas teiste argumentidesse suhtub on samuti kõnekad detailid, mis võivad tuua täiendavat selgust […]