VABALOG

Posts Tagged ‘Hayek’

Vahelduseks huvitavaid artikleid

What Makes a Nation Rich? One Economist’s Big Answer – Daren Acemoglus vastus on institutsioonid ja majanduspoliitika, mida saab kõige otsemalt mõjutada valitsus. Acemoglu kirjutab, et puudulikud institutsioonid põhjustavad vaesust, kuid mulle oleks palju rohkem meeldinud, kui ta oleks hoopis kirjutanud, et hästi toimivad institutsioonid loovad rikkust. Not so fair trade – n.n. “õiglase kaubanduse” […]

Edmund Phelps kapitalismi moraalsest mõõtest

The contribution of the Austrian economist Friedrich von Hayek was to take adventurous, risk-taking entrepreneurs and situate them in the context of a modern kind of economy, where information and expertise begin with the people on the spot and flow upward. No state agency, he argued, could possibly gather the information and knowledge required to […]

Vaheldurikast lugemist pikka esmaspäeva

The Evolution of House Cats: Some experts speculate that wildcats just so happened to possess features that might have preadapted them to developing a relationship with people. In particular, these cats have “cute” features—large eyes, a snub face and a high, round forehead, among others—that are known to elicit nurturing from humans. Pikem lugu kodukasside […]

Hayek ja Inflatsioon

Hayek’s Got Inflation by the balls (via HayekCenter) He then noticed hanging on the wall of the bar, a large picture of a magnificent Brahman Bull I owned. He asked about the Bull, so I told him he was a prize winning show bull which I had nicknamed Inflation as he would not stop growing. […]

Videomängud õpetavad, Hayek vasakult vaadatuna ja Wall Street’i naised

Prospects’is ilmus tavameedia traditsioonilistest hoiakutest mõnevõrra sallivam artikkel videomängudest, mis proovis fenomeni jälgida pigem mängijate kui kõrvaltvaatajate pilgu läbi. Ühtlasi üritab artikli autor tähelepanu pöörata ka mängimise positiivsetele külgedele: How, then, does he explain his willingness to invest so much in something that has little value for his career? He disputes this claim. “In Warcraft […]

11 aastat tagasi tehtud Eesti majanduskasvu prognoosist

Lõpetasin hiljuti ühe artikli kirjutamise, mis käsitleb ennustamist ja selle problemaatilisust (pehmelt öeldes). Üldjuhul saavad minu artiklid alguse mõnest kesksest ideest, mida siis eeltöö käigus laiendan, et pärast üleliigne eemaldad ja jätta järgi tuum, mis oleks võimalikult lihtsalt loetav (ei vaja oskussõnavara) ja sisaldab endas paari kandvat ideed, mida üritan ühe või teise nurga alt […]

Indrek Neivelti lohakad üldistused Arengufondi nimel?

Mõned päevas tagasi sain kirja, mis juhtis tähelepanu Sten Tamkivi blogipostitusele, mis koondas Eesti Tööandjate Keskliidu aastakonverentsil Tuulelohe lend 2008 välja käidud mõtteid. Kuna ma ise üritusel ei olnud ja Steni märkmed pole tsitaadid, siis on taolise postituse kommenteerimise otstarbekuses põhjust kahelda, kuid samas tahaks tähelepanu mõnedele seikadele juhtida. Ei hakka peatuma poliitikute märkustel, mis […]

Kas CGI hävitab maagilisi momente filmides?

Elver kirjutab üpris sageli filmidest ja seda piisavalt huvitavalt, et teistelegi soovitada. Eraldi esiletõstmist väärib aga “õnnelike õnnetuste” postitus: Some filmmakers, most notably Werner Herzog, seem to harness the power of chaos. Werner wrote Aguirre in two and a half days, losing 10 pages after someone vomited on his typewriter. He was unable to remember […]

Innovatsiooni võimalikusest avalikus sektoris

Umbes kaks ja pool kuud tagasi panin kirja ühe ettepaneku, mis võimaldaks Ülemiste ettevõtlusinkubaatori piiratud ressursse mõnevõrra tõhusamalt ja mõjuvamalt kasutada. Ma esialgu detailidesse ei laskuks, kuid plaan iseenesest on tugevalt inspireeritud Hayeki loomingust, mis käsitleb ühele inimesele või organisatsioonidele kättesaadava informatsiooni piiratust ning kuidas väljendavad hinnad varjatud ja sõnadesse panematut informatsiooni ühelt poolt ja […]